Blogserie appartement en verbouwen / Deel 2: de 80% regel en update reglement

Meestal is er voor een verbouwing van een appartement toestemming van de vergadering van eigenaars nodig. Soms is dat niet genoeg en moet zelfs de akte van splitsing worden aangepast. Het VvE besluit daarvoor moet met het juiste aantal stemmen zijn genomen. Hoeveel stemmen er nodig zijn, volgt uit de akte van splitsing en de wet. Maximaal alle stemmen. Minimaal 4/5 van alle stemmen, oftewel 80%.

Aanpassing van de splitsing met een meerderheid van 4/5

Doordat de wet al sinds een tijd – sinds 1 mei 2005 – flexibeler is, kan in veel gevallen met een meerderheid van 4/5, oftewel 80%, van alle stemmen van de eigenaars tot aanpassing van de splitsing worden besloten.

Resultaat afdwingen via kantonrechter

Soms zijn de stemmen en ook de medewerking van alle eigenaars nodig. Stel dat niet alle eigenaars willen meewerken. De voorstanders kunnen zich dan tot de kantonrechter wenden om te proberen het gewenste resultaat via die weg te bereiken. De kantonrechter kan namelijk een machtiging geven die in de plaats komt van de benodigde medewerking.

Reglement updaten?

Als de splitsing voor een verbouwing wordt aangepast, is het goed te kijken of het reglement nog actueel is. Misschien is het reglement ook aan een update toe.

Als het reglement dan wordt aangepast, lijkt het misschien verleidelijk om het reglement alleen maar op hoofdlijnen aan te passen. Maar grote stappen snel thuis kan weleens leiden tot misstappen, zoals minder flexibiliteit.

80% regel vastleggen

Zo is de optie van een 4/5 meerderheidsbesluit sinds 1 mei 2008 automatisch van toepassing op splitsingen van voor 1 mei 2005. Maar wordt van zo’n splitsing het reglement aangepast, dan moet de mogelijkheid van een 4/5 meerderheidsbesluit er expliciet in staan, wil het van toepassing zijn.

Dat automatisme geldt namelijk voor oude splitsingen. Niet voor nieuwe splitsingen of voor splitsingen die worden aangepast.

 

Meer weten? Neem dan contact met mij op.

 

Dit is deel 2 van vier blogs over appartement en verbouwen.

Klik hier voor deel 1.

Klik hier voor deel 3.

Klik hier voor deel 4.

 

(Afbeelding: Bernhard Hermant, Unsplash)

Share: