COMMERCIEEL VASTGOED

Bij verkoop en koop, ontwikkeling en herontwikkeling van commercieel vastgoed in Nederland staan vaak grote belangen op het spel. De ins en outs van de juridische structuur zijn vaak gecompliceerd. Niet voor niets wordt dit vakgebied ook wel aangeduid met de term juritectuur. Van Velzen houdt er juist van de diepte in te gaan. De voortgang wordt daarbij niet uit het oog verloren. Mensen en processen worden waar nodig aangestuurd.

JURIDISCHE BEGELEIDING BIJ VASTGOEDTRANSACTIES

Van Velzen heeft ruime ervaring in de begeleiding van nationale en internationale (institutionele) beleggers, overheden, projectontwikkelaars bij het gehele juridische traject van hun vastgoedtransacties:

  • het due diligence onderzoek.
  • de (turnkey) koopovereenkomst.
  • de overdracht.
  • de eventuele hypothecaire financiering.
  • de oplevering.

OPZET JURIDISCHE STRUCTUUR

Van Velzen is tevens gespecialiseerd in het opzetten en wijzigen van de juridische structuur voor nog te bouwen en al gebouwde vastgoedcomplexen, zoals ten aanzien van:

  • eigendom.
  • rechten van erfpacht en opstal.
  • appartementsrechten.

Met de fiscale aspecten op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting wordt bij elk traject rekening gehouden.
Professionele partijen, zoals beleggers, overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en belangenorganisaties kunnen bij Van Velzen terecht voor advisering op dit vakgebied.