PARTICULIER VASTGOED

Een huis kopen of verkopen, dat doen de meeste mensen maar een paar keer in hun leven. Een spannende periode. Zelfs als je professioneel met vastgoed te maken hebt, weet ik uit ervaring.

Voor iedereen die overweegt een huis te kopen of te verkopen is het de moeite waard om zich vooraf in te lichten. Hoe werkt de procedure? Welke rechten en plichten heb je? Hoe pakt het fiscaal uit? Bij al deze vragen kan ik bij uitstek helpen.

Mijn assistentie kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • advisering over het aangaan van de koopovereenkomst, en de inhoud daarvan.
  • verificatie van de kadastrale registratie.
  • beoordeling van de akte van overdracht.
  • beoordeling van relevante stukken, zoals de erfpachtvoorwaarden, het splitsingsreglement.
  • bijstaan bij financieringsvraagstukken.
  • beoordeling van de akte van hypotheek.

Met als doel: aandachtspunten tijdig signaleren en het proces zo soepel mogelijk laten verlopen.

Nederlands is mijn moedertaal, maar ik sta u ook graag in het Engels of in het Frans te woord.