VASTGOED IN FRANKRIJK

Zowel het Nederlandse Burgerlijk Wetboek als de Franse Code Civil zijn voortgesproten uit de Code Napoleon. Inmiddels zijn deze behoorlijk van elkaar verwijderd. Om vastgoedtransacties in Frankrijk zorgvuldig tot stand te laten komen en af te wikkelen is kennis van het Franse recht essentieel.

Veel Nederlanders vestigen zich graag tijdelijk of permanent in Frankrijk. Van Velzen is bedreven in het begeleiden van Nederlanders bij het gehele juridische proces van vastgoedtransacties in Frankrijk.

Particulieren en ondernemers

Nederlandse particulieren en ondernemers kunnen bij Van Velzen terecht voor advisering op dit vakgebied.

De advisering kan onder meer bestaan uit:

  • voorbereidend verzamelen van informatie en documentenonderzoek.
  • beoordelen van Franse koopovereenkomsten, akten van levering en de onderhandeling daarover.
  • bijstaan bij financieringsvraagstukken.
  • begeleiden bij de tenaamstelling van het vastgoed.
  • inventariseren of het wenselijk is het vastgoed in te brengen in een société civile immobilière (SCI).
  • advisering op het gebied van erfrecht en huwelijksvermogensrecht.
  • inzichtelijk maken van fiscale implicaties, zoals ten aanzien van plus-value belasting.

Van Velzen beheerst juridisch Frans, heeft vlot toegang tot relevante kennisbronnen en beschikt over een netwerk van specialisten in Frankrijk en Nederland, waaronder notarissen, advocaten, fiscalisten en juridische vertalers.

Kortom, zoekt u bijstand voor uw Franse vastgoedzaken? Van Velzen kan u assisteren, avec plaisir!