JURIDISCH ADVIES

Van Velzen is gespecialiseerd in juridisch vastgoedadvies, met name als het gaat om verkoop en koop, vastgoedstructuren zoals eigendom, rechten van erfpacht en opstal en appartementsrechten en de daarbij spelende fiscale aspecten.

Vastgoed, we hebben er allemaal mee te maken. Het is tastbaar. We leven er. We willen ons daar vrij in kunnen bewegen. Met behulp van democratisch tot stand gekomen wetten en regels kunnen we daarin in harmonie met elkaar leven.

Een goed vastgoedjurist weet wetten en regels omtrent vastgoed zo gunstig mogelijk toe te passen, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten en waarde wordt gecreëerd. 

Vanuit deze visie verleent Van Velzen deskundig advies en behartigt uw belangen met toewijding op het gebied van vastgoed in Nederland én in Frankrijk.